R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Podręczniki współczesnej historii są rejestrem ogłoszeń o bankructwie.

Nicolás Gómez Dávila