R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Starość młodego buntownika jak i starość królowej piękności mają w sobie pewien patos.

Nicolás Gómez Dávila