R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Kto twierdzi o sobie, że szanuje wszystkie idee, ten ogłasza gotowość do zdrady swoich przekonań.

Nicolás Gómez Dávila