R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Publiczność aprobuje jakąś ideę dopiero wówczas, gdy ludzie inteligentni zaczynają się od niej odwracać.

Nicolás Gómez Dávila