R O B E R T   S Z E W C Z Y K
A R C H I T E K T   R A S Z Y N 

 

Dekadencja sprawia, że ponownie wiele rzeczy staje się przyjemniejszymi.

Nicolás Gómez Dávila